Třídy

kapacita MŠ – 73 dětí

1.třída / motýlci /

paní učitelky :

 • Adéla Šilhová
 • Lenka Zákoucká
 • snížená kapacita – 17 dětí, téměř rodinné prostředí pro nejmenší děti od 2 do 4 let.
 • postupná adaptace, vytváření hygienických a společenských návyků, zvládání drobných úkolů, spolupráce v kolektivu, učení formou hry…
 • cíl : spokojené a hravé dítě, které se těší na kamarády a paní učitelky

2. třída / berušky /

paní učtelky :

 • Jitka Tůmová
 • Alena Kosová
 • Jitka Zvonařová
 • 28 dětí / 3 – 6 let / – rozvíjení samostatnosti, schopnosti komunikovat a spolupracovat s ostatními, rozvoj zdravého sebevědomí a vytváření předpokladů pro úspěšný vstup do ZŠ i do života.

3 . třída / včeličky /

paní učitelky:

 • Ilona Čapková
 • Petra Haštavová
 • Jitka Zvonařová
 • 28 dětí / 3 – 6 let / –  se zaměřením na rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí a vytváření předpokladů pro úspěšný vstup do ZŠ i do života.