Pro rodiče

Co nabízíme

Dětem

 • možnost být aktivní, vyjadřovat své názory, podílet se na denním programu třídy
 • estetické prostředí
 • citlivý a profesionální přístup všech zaměstnanců MŠ
 • hrací koutky
 • vhodné a funkční hračky
 • množství námětů a pomůcek pro různé činnosti
 • preferujeme prožitek a praktickou činnost před poučováním
 • pracujeme podle ŠVP s jednotlivými tématy
 • stravování dětí podle zásad zdravé výživy / dodržování spotřebního koše potravin, pestrý jídelníček, množství ovoce, zeleniny,vitamínové nápoje, dodržování pitného režimu /

Nadstandardní aktivity : keramický kroužek – práce s hlínou

 • kulturní vyžití / kino,divadlo,výlety,výstavy, sportovní dny v tenisové hale Vitality, předplavecký výcvik v plaveckém bazénu v Příbrami, výlety za zvířátky..…
 • jazykové chvilky – artikulační cvičení / příprava na správnou výslovnost­/, práce na interaktivní tabuli..

Rodičům

 • možnost podílet se na chodu MŠ / připomínky,náměty, spolupráce, akce…./
 • kulturní programy pro maminky s dětmi, které nenavštěvují MŠ
 • informace o MŠ v Březnických novinách, na internetu, nástěnka na poště
 • kulturní pásma pro veřejnost v KD Březnice / Vánoce /, „Den otevřených dveří“….
 • spolupráci v zájmu každého dítěte
 • možnost pobytu rodičů v MŠ / adaptace,společné činnosti,rozloučení s předškoláky,akce na zahradě MŠ, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, oslava svátků, Den dětí, čarodějnice…/
 • výchovu dětí kvalifikovanými a zkušenými učitelkami

 

U nás předškolní děti spát nemusí.

Místo odpoledního spánku se připravují na roli školáka. Učí se samostatně komunikovat, porovnávat a třídit předměty, rozeznávat první  a poslední písmeno ve slově, orientovat se v prostoru, procvičovat si ruce grafomotorickými cviky , výtvarně se rozvíjet….

Maminky a tatínkové si mohou přijít pohrát do MŠ i s dětmi, které MŠ dosud nenavštěvují.

Každý den od 14,00 do 16,00 hodin. Seznámí se prostředím MŠ, paní učitelkami a novými kamarády.

Zaměstnankyně MŠ

 1. učitelky – Ilona Mandová, Jitka Zvonařová, Lenka Zákoucká,

  Jitka Tůmová, Ilona Čapková, asistent pedagoga- Iveta Sloupová

 2. provozní zaměstnankyně –  Jitka Vydrová, Jitka Vrátná, , Marie Štolbová, Věra Bubeníčková

Školné

 1. Na základě § 6 odst. 1 vyhlášky č. 43 / 2006 Sb. v platném znění, stanovuji měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání / dále jen „úplata“/ na období školního roku 2023 / 2024 ve výši 300,- Kč měsíčně.
 2. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
 3. Děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, se podle § 1a odst.2 vyhlášky č. 43 / 2006 Sb.vzdělávají v mateřské školy bezúplatně.
 4. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

za kolektiv 2.MŠ Březnice                                                                                                                                                                                                Petra Haštavová

ředitelka