Info o stravování

přihláška ke stravování

 

Platba stravného je zahájena složením finanční jistiny na účet 2.MŠ v Březnici.
číslo  účtu : 524 789 399 / 0800.

Výše  jednorázové  jistiny je 800,- Kč, po ukončení docházky do MŠ Vám záloha bude vrácena na Váš účet. 

Tuto částku lze uhradit jednorázovým příkazem v bance, nebo hotově u vedoucí stravování.

Stravné je placeno měsíčně tak, že z Vašeho účtu je odečtena částka za stravované dny v předchozím  měsíci (v měsíci říjnu za září apod.)

Stravné se odečítá mezi 15. – 20. dnem v měsíci, je nutné mít peníze na účtu.

Vaše číslo účtu vyplníte v přihlášce na stravování.

Celodenní stravování činí 46,- Kč. Maximální možný měsíční poplatek za celodenní stravování dosahuje výše 1100,- Kč.

Děti ,  které dovršily 31. 8. daného roku šesti let věku (odložená školní docházka) platí za celodenní stravování 47,- Kč. Maximální poplatek 1200,-Kč.

Uvedené sazby platí rodiče v plné výši, slevy právní předpisy neumožňují. Pro zařazení dítěte do stravování v MŠ je nutné včas odevzdat přihlášku ke stravování.

Případné další informace podává vedoucí  ŠJ 2.MŠ Březnice