Aktuality

Informativní schůzka Sdružení rodičů se koná 7. 9. / úterý / od 15,00 hodin v MŠ – informace o MŠ, školní řád, stravování,kulturní akce, platby……..                 Děkujeme za účast.    M.Macháčková

Mateřská škola je zapojena do projektu Evropské unie, z kterého je financována chůva pro děti, školení učitelek a projektové dny ve škole a mimo školu.