Aktuality

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy v souvislosti s mimořádným opatřením se uskuteční ve dnech 11. až 15.května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021, tj. doručení přihlášky je možné následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy
  2.MŠ Březnice – kjbmv87
 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
  2.MŠ Březnice – ms2breznice@volny.cz
 1. poštou na adresu mateřské školy
  2.MŠ Březnice, Obránců Míru 467, 262 72 Březnice.
 1. vložením do schránky na budově školy v zalepené obálce, popř. ředitelce
  MŠ – Hlubyňská 336, Březnice s popisem ZÁPIS.

Náležitosti žádosti:

 • vyplněná přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání (bez potvrzení od dětského lékaře)
 • kopie rodného listu dítěte (prostá, bez úředního ověření),
 • kopie očkovacího průkazu dítěte, čestné prohlášení o očkování dítěte.

Tiskopisy a kritéria pro přijímání dětí jsou k dispozici zde

Na základě vyhlášky o ochraně osobních údajů bude zasláno identifikační číslo telefonem, nebo na emailovou adresu do 18. 5. 2020, vyrozumění o přijetí do MŠ pod eč. do 10. června 2020 + informace na vstupních dveří do MŠ.

Opatření MŠMT

Ministerstvo školství na základě opatření Ministerstva zdravotnictví vydalo opatření Čj.: MŠMT-11703/2020-1 pro školy, kterým doporučuje uzavření či omezení provozu mateřských škol.

Mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem rozhodla o uzavření mateřské školy OD 19.3. DO ODVOLÁNÍ – podle zákona 14/2005 Sb., § 3, odstavec 2 „ze závažných důvodů“.

Rodiče mají možnost žádat o ošetřovné.
Potvrzení Vám vydá ředitelka MŠ po předchozí telefonické domluvě na tel. 605 166 765.