previous arrow
next arrow
Slider

O nás

Naše MŠ se nachází v budově bývalých jeslí, které byly postaveny v roce 1950. V roce 1991 ukončily svoji činnost a byla zřízena 2.MŠ Březnice. Rekonstrukcí v roce 2007 byla navýšena kapacita školy na 73 dětí, další rekonstrukce proběhla v roce 2014 a týkala se úpravy školní zahrady, zateplení a fasády školy.

Naše třídy

Včeličky

28 dětí - (3– 6 let) – se zaměřením na rozvoj samostatnosti, zdravého sebevědomí a vytváření předpokladů pro úspěšný vstup do ZŠ i do života.

Berušky

28 dětí - (3 – 6 let) – rozvíjení samostatnosti, schopnosti komunikovat a
vytváření předpokladů pro úspěšný vstup do ZŠ i do života.

ptr

Motýlci

17 dětí - téměř rodinné prostředí pro nejmenší děti od 2 do 4 let. Postupná adaptace, vytváření hygienických a společenských návyků, zvládání drobných úkolů, spolupráce v kolektivu, učení formou hry…

Koncept školy

Záměr

rozvoj školy v souladu s „rámcovým programem předškolního vzdělávání“, rozvoj celkové osobnosti dítěte, respektování individuality.

Cíl

rozvoj osobnosti každého dítěte, vytváření podmínek pro optimální rozvoj osobních předpokladů, přibližování dětí k přírodě, vědomí úspěšnosti a touha po objevování.

Princip práce

respekt k přirozeným potřebám jednotlivce, pohoda prostředí, rozvíjení komunikace a spolupráce – partnerské vztahy s rodiči, spolupráce MŠ a ZŠ, začlenění MŠ do života města.