Akce

v období říjen – prosinec 2019

Září

  1. 9. „V korunách stromů“ – divadelní představení v MŠ

Říjen

–  2. 10. – kino 9,00 hodin

– 7.10. – Tenisové centru Vitality, sportovní dopoledne

–  8. 10. – kulturní pásmo dětí  – slavnostní schůze MO STP

– 9. 10. – divadlo „Kolem“ v MŠ

–  14. – 18. 10. – projekt   „ To je zlaté posvícení“ –   (pečeme i hnětýnky)

–  15. 10. Čechova stodola – „Dýňování“ – výlet 2. a 3. třída 

– 23. 10. – akce SRPŠ – „Strašidelná zahrada“ – zahrada MŠ   

– 14. – 25. 10. –  „Podzimníčci“ –  výtvarná hra s přírodninami – spolupráce s rodiči

 

Listopad

– 4.11. Tenisové centru Vitality, sportovní dopoledne  

– 6.11. – kino KD 9,00 hodin

– 12. 11. – fotografování dětí v MŠ

  1. 11. – divadlo v MŠ „Matýsek a jeho kamarádi“

Sladovna Písek??

 

Prosinec

–  1.  12. zahájení Adventu ,  vystoupení dětí

– 2. 12. tenisové centru Vitality, sportovní dopoledne

– 4. 12. –kino KD 9,00 hodin

– 4. 12. – akce SRPŠ – vánoční dílna v MŠ, spolupráce s rodiči

– 5.12. – mikulášská nadílka v mateřské škole

– 17.12. – dopolední divadlo v MŠ – „ Zimní pohádka“

– 10.12. – vánoční besídka pro rodiče a veřejnost v Kulturním domě v Březnici od 15,00 hodin

–  17. 12. – Vánoce v MŠ – nadílka