Akce

 

Kulturní  akce pro děti – školní rok 2020 / 2021

 

září

 • Ukázka výcviku psů – 9. 9. od 10,00 hodin na zahradě MŠ
 • Život včel – vzdělávací program v MŠ – 11. 9. od 9,00 hodin
 • Dýňování – Čechova stodola – 15. 9. – dopolední program pro děti 2 a 3 třída MŠ, odjezd autobusem v 8,15 hodin
 • Já nic, já muzikant – zábavný program v MŠ – 29. 9. od 9,00 hodin

říjen

 •  Tenisové centru Vitality, sportovní dopoledne – 5.10.
 • Kino – 7.10.
 • Divadlo v MŠ „Kolem“ – Pozor, všude čeká vlk  – 9. 10.
 • Ekologie – vzdělávací program v MŠ – 14. 10.
 • Záchranáři – vzdělávací program v MŠ – 16. 10.
 • Projekt „ To je zlaté posvícení“  (pečeme i hnětýnky)  – 12. – 16.10.
 • Podzimníčci, – výtvarná hra s přírodninami

listopad
 • Fotografování dětí – vánoční soubor – 30. 11. v 8,30 hodin
 • „Vánoční stodola“ – Čechova stodola – 27. 11. – dopolední program pro děti

 2 a 3 třída MŠ, odjezd autobusem v 9,45 hodin

Prosinec –


 • Mikulášská nadílka v mateřské škole – 4.12.
jednou za 14 dní – kroužek  keramiky pro přihlášené děti