SRPŠ

 

předsedkyně: Sedláčková Petra
pokladník:Hájková Martina

zapisovatel : Čížková Hana

člen :  Klimešová Kamila, Zelená Věra, Volf Hana

Spolupráce 2.MŠ Březnice a SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy spolupracuje s 2.MŠ Březnice již od roku 1991. Na počátku každého školního roku je vypracován plán spolupráce rodičů s dětmi a personálem MŠ.Tento plán je odsouhlasen na schůzce v září a v průběhu roku může být doplňován o další akce.Členy sdružení jsou rodiče dětí docházejících do MŠ, z jejich středu je zvolen předseda, pokladník a členové výboru.
Plán spolupráce je rozdělen do jednotlivých oblastí.
 

1. společné oslavy a svátky

Příprava kulturních akcí pro rodiče i širší veřejnost, ve velké oblibě jsou oslavy vánoční a  ve zdejším kulturním domě.
 

2. společné akce a aktivity

Vystupování dětí na veřejných schůzích a společenských akcích .
Výtvarné soutěže vyhlášené MŠ pro rodiče a děti ve školním roce – zimní radovánky, čarodějnice, výroba masek, velikonoční a vánoční tradice…
Úprava prostředí MŠ – brigády v MŠ i na zahradě, připomínky, nové nápady a náměty pro společné akce.
Rozloučení s předškoláky – příprava oslavy, nákup upomínkových předmětů.
 

3. materiální oblast

Sponzorské i materiální dary pro potřeby dětí, pomoc při drobných pracích, spolupráce se sponzory, finanční příspěvky na akce pro děti.
 

4. metodická oblast

Schůzky rodičů a zaměstnankyň MŠ, spolupráce při plánování akcí, připomínky a náměty pro práci s dětmi, vyhodnocování činnosti MŠ, dotazník pro rodiče k činnosti MŠ, výměna zkušeností, půjčování odborné literatury.
Spolupráce SRPŠ a MŠ je velkým přínosem především pro děti. Sbližuje prostředí mateřské školy a rodiny s cílem vytvořit vzájemnou důvěru a příjemné prostředí, ve kterém se děti mohou všestranně rozvíjet.